Trang nhất
 Tin cờ
 Cờ và văn hóa
 Kiến thức cờ
 Khoa học Cờ
 Các ván cờ

Chuyên đề & Bài hay
 
 
 
 

Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang

Tác giả: Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hoà, Quách Anh Tú

Xuất bản lại tại trang web Bạn Cờ với sự cho phép của các tác giả. Xin trân trọng cảm ơn các tác giả.

Sách "Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang" là một trong những quyển sách tiếng Việt rất có giá trị về khai cuộc. Bạn có thể tìm thấy ở quyển này những kiến thức cơ bản về khai cuộc như mục tiêu của khai cuộc, cách chơi khai cuộc. Sách đã đề cập đến hầu hết các loại khai cuộc phổ biến cùng nhiều biến. Các khai cuộc và biến này đã được các tác giả phân loại khoa học và bình chú công phu...

Lưu ý:
Nhóm tác giả sách Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hoà, Quách Anh Tú vừa là những kỳ thủ rất nổi tiếng, vừa là các huấn luyện viên và người nghiên cứu cờ lâu năm. Đặc biệt họ đều là những người rất tâm huyết với việc truyền bá các kiến thức cờ và đào tạo lớp trẻ. Do vậy, dù các tác giả này đã cho phép chúng tôi dùng phát hành quyển sách này miễn phí (và một số quyển khác) đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí thì xin lưu ý: Mọi sự sử dụng sách này trái với các mục đích trên hoặc đăng tải lại bên ngoài trang web này mà không xin phép các tác giả đều là vi phạm luật bản quyền và lạm dụng tấm lòng của họ.

(Đang đăng tải)

Ý kiến của bạn?
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Lời nói đầu
15-03-2006. 1
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Qui ước và ký hiệu
15-03-2006.
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương I Khai cuộc - mấy khái niệm cơ bản (1)
16-03-2006. 4
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương I Khai cuộc - mấy khái niệm cơ bản (2)
22-03-2006. 2
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương I Khai cuộc - mấy khái niệm cơ bản (3)
28-03-2006.
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương I Khai cuộc - mấy khái niệm cơ bản (4)
04-04-2006.
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (1)
17-04-2006. 2
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (2)
24-04-2006.
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (3)
30-04-2006. 1
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (4)
07-05-2006. 1
Tiêu điểm
Cờ cười: chơi cờ mọi tình huống
Cờ cười: Những kiểu kết thúc
Cờ cười: tranh vui về cờ 4
Cờ cười: ăn gian
Cờ cười: tranh vui về cờ 2
Cờ thế
Ván cờ hay
Nghiên cứu cờ tàn bằng máy tính
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương III Cách đi hậu (2)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (7)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (6)
Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (4)
Cờ thếChuyên đề & Bài hay
 
Hit: 1143269